Zapisy oraz opłatę wpisowego należy doknać poprzez formularz zgłoszeniowy (online). Natomiast w sytuacji opłaty grupowej (zakład pracy, klub sportowy, itp.) rejestracji dokonujemy poprzez formulrz zgłoszeniowy natomiast opłate startowa wpłacamy na konto UKS KOMETA GLIWICE nr 47 1140 2017 0000 4102 1298 8347
Zapraszamy do udziału.